Privacy policy

Inleiding

MakeupMyMind is zich ervan bewust dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar websites zeer belangrijk is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook zeer zorgvuldig behandeld en beveiligd. MakeupMyMind houdt zich dan ook aan de door de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving gestelde eisen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt MakeupMyMind gegevens vast. Dit is het geval wanneer je lid wordt van onze website, je ergens voor inschrijft, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, je interesse(s) opgeeft of anderszins contact hebt met MakeupMyMind. Het gaat hierbij om gegevens zoals je contactgegevens, gegevens over je voorkeuren en/of gegevens over eigenschappen die van belang zijn voor de werking of effectiviteit van cosmetica in jouw specifieke geval.

MakeupMyMind verkoopt je gegevens niet

MakeupMyMind zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer hun betrokkenheid noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen.

Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij MakeupMyMind

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen dan ook heel zorgvuldig met je gegevens omgaan. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer, tablet, telefoon of ander apparaat. MakeupMyMind gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan jouw wensen en voorkeuren. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoeken van MakeupMyMind geen cookies ontvangt.

Tenslotte

Indien je nog vragen hebt over de Privacy Policy van MakeupMyMind, stuur dan een e-mail sturen via ons contactformulier. Wij helpen je dan verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je gegevens. Als er een wijziging van onze Privacy Policy is, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Wie is MakeupMyMind

MakeupMyMind is het initiatief van [xxx], een jonge vrouw met meer dan gemiddelde interesse in beauty in het algemeen en make-up in het bijzonder. De interesse werd een idee, het idee een plan en het plan resulteerde in deze website.

Dit alles doe ik niet alleen, maar samen met twee enthousiaste assistentes die mijn passie voor schoonheid en cosmetica delen.

Samen doen we ons best om jullie dagelijks te voorzien van de leukste beautyinfo.

Heel veel plezier !

[xxx]

Volg MakeupMyMind op...